Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste2019-03-01T13:56:54+02:00

Tietosuojaseloste

Laatimispäivä 15.10.2018

1. Rekisterin pitäjä

Aatelipuu
Y-tunnus: 1909794-9
Osoite: Koivuniementie 105, 39360 Komi
Puhelin: 0400 898 898
Sähköposti: info@aatelipuu.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Aatelipuu
Juha Borg
Osoite: Koivuniementie 105, 39360 Komi
Puhelin: 0400 898 898
Sähköposti: info@aatelipuu.fi

3. Rekisterin nimi

Aatelipuun asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteen ylläpito ja laskutus

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasnumero, asiakkaan nimi, asiakkaan sähköpostiosoite, asiakkaan puhelinnumero, laskutusosoite, toimitusosoite.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas, ytj.fi

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille tahoille.
Mikäli työprojektissa käytetään alihankkijaa, tälle voidaan luovuttaa projektin kannalta olennaiset asiakkaan yhteystiedot, joita voivat olla asiakkaan nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakasrekisteriä ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteri on tallennettu tietokoneelle, joka on suojattu salasanalla ja joka sijaitsee lukitussa tilassa.
Asiakasrekisteristä ei ole manuaalista versiota.

10. Tarkastusoikeus

Aatelipuun asiakkailla on halutessaan oikeus tarkistaa asiakasrekisterinsä tiedot.
Tästä tulee tehdä tarkastuspyyntö joko sähköpostilla, puhelimitse tai kirjallisesti.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakkaalla on oikeus vaatia tiedon korjaamista.
Vaatimus tulee tehdä joko sähköpostilla, puhelimitse tai kirjallisesti.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet